Σάββατο, Ιανουαρίου 12, 2013

Και το άλλο hot potato

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες για να φαίνεται το σκορ δεν τα κατάφερα και χάλασα και τους χρωματισμούς. Σε αυτό το hot potato όταν πατάς chek φαίνεται το σηματάκι :) όταν η απάντηση είναι σωστή.

¿Cómo se dice en español? Πώς λέγεται στα ισπανικά; (Χρησιμοποίησε το άρθρο όταν χρειάζεται)

¿Cómo se dice en español? Πώς λέγεται στα ισπανικά; (Χρησιμοποίησε το άρθρο όταν χρειάζεται)

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
ονομάζομαι
πού
είμαι
μιλώ
μελετώ
εργάζομαι
Γάλλος
σπουδαστής, φοιτητής
επώνυμο
η πόλη
ο μάγειρας
ο γιατρόςel médico
το εστιατόριο
το νοσοκομείο
η ηθοποιός
η πρωτεύουσα

Hot Potato για αρχάριους στα Ισπανικά

¿Cómo se dice en griego? Πώς λέγεται στα Ελληνικά;

¿Cómo se dice en griego? Πώς λέγεται στα Ελληνικά;

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
presentar
pero
ahora
el cantante
compañeros de trabajo
la verdad
saber
estar
también
Mucho gusto
el peluquero
la azafata
el pasajero
ver
comer
el pilotoο πιλότος