Σάββατο, Ιανουαρίου 12, 2013

Και το άλλο hot potato

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες για να φαίνεται το σκορ δεν τα κατάφερα και χάλασα και τους χρωματισμούς. Σε αυτό το hot potato όταν πατάς chek φαίνεται το σηματάκι :) όταν η απάντηση είναι σωστή.

¿Cómo se dice en español? Πώς λέγεται στα ισπανικά; (Χρησιμοποίησε το άρθρο όταν χρειάζεται)

¿Cómo se dice en español? Πώς λέγεται στα ισπανικά; (Χρησιμοποίησε το άρθρο όταν χρειάζεται)

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
ονομάζομαι
πού
είμαι
μιλώ
μελετώ
εργάζομαι
Γάλλος
σπουδαστής, φοιτητής
επώνυμο
η πόλη
ο μάγειρας
ο γιατρόςel médico
το εστιατόριο
το νοσοκομείο
η ηθοποιός
η πρωτεύουσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: