Σάββατο, Ιανουαρίου 12, 2013

Hot Potato για αρχάριους στα Ισπανικά

¿Cómo se dice en griego? Πώς λέγεται στα Ελληνικά;

¿Cómo se dice en griego? Πώς λέγεται στα Ελληνικά;

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
presentar
pero
ahora
el cantante
compañeros de trabajo
la verdad
saber
estar
también
Mucho gusto
el peluquero
la azafata
el pasajero
ver
comer
el pilotoο πιλότος

Δεν υπάρχουν σχόλια: